Niepoprawna pisownia

otwierarz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

otwierasz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

odwierasz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

otfierasz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

otwjerasz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

otwieraż

Niepoprawna pisownia