Niepoprawna pisownia

ilość mieszkańców

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

liczba mieszkańców

Poprawna pisownia