Niepoprawna pisownia

idjotką

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

idiotką

Poprawna pisownia