Niepoprawna pisownia

nie rozwaga

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nierozwaga

Poprawna pisownia