Niepoprawna pisownia

identyfikadory

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

identyfikatory

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

itentyfikatory

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

idyntyfikatory

Niepoprawna pisownia