Niepoprawna pisownia

hybotali

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chybotali

Poprawna pisownia