Poprawna pisownia

bardzo byś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

bardzobyś

Niepoprawna pisownia