Poprawna pisownia

huk

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

hók

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chuk

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chók

Niepoprawna pisownia