Niepoprawna pisownia

howanego

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chowanego

Poprawna pisownia