Niepoprawna pisownia

mrzyć

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

mżyć

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo mżyć należy zapisywać wyłącznie przez ż. Jest to wyraz staropolski, którego zapis został utarty w czasie rozwoju języka polskiego i nie stosuje się wobec niego żadnych innych reguł.
Mżyć to czasownik, który odnosi się do drobnego deszczu, który pada. Synonimy tego słowa to między innymi dżdży, kropi.

Przykłady poprawnej pisowni

Taki drobny deszcz będzie mżyć dzisiaj przez cały dzień, więc chyba nigdzie nie wyjdziemy.
Kiedy mży, nie mam ochoty na spacer. Wolę siedzieć w domu z dobrą książką i gorącą kawą.
Zamierza mżyć przez cały tydzień, więc myślę, że musimy odłożyć plany wyjazdu na później.