Niepoprawna pisownia

rząda

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

żąda

Poprawna pisownia