Poprawna pisownia

przedszkolanki

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pszedszkolanki

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pszeczkolanki

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przeczkolanki

Niepoprawna pisownia