Niepoprawna pisownia

hłodem

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chłodem

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

chłotem

Niepoprawna pisownia