Poprawna pisownia

Dalii

Poprawna pisownia, znaczenie: formia imienia żeńskiego „Dalia”.


Niepoprawna pisownia

Daljii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Dalji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Dali

Niepoprawna pisownia, wyjątki: nazwisko m.in.: Salvador Dali. Pisane małą literą może być również formą słowa „dal” lub „dać”.