Poprawna pisownia

hierarchia

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

hierarhia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chierarhia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hierarchja

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chierarchia

Niepoprawna pisownia