Niepoprawna pisownia

hętne

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chętne

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

chentne

Niepoprawna pisownia