Poprawna pisownia

hermetyczna

Poprawna pisownia, znaczenie: szczelnie zamknięta, odizolowana od świata zewnętrznego, tylko dla wtajemniczonych, dotycząca hermetyzmu.


Niepoprawna pisownia

chermetyczna

Niepoprawna pisownia