Poprawna pisownia

herezje

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

cherezje

Niepoprawna pisownia