Poprawna pisownia

ferment

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo ferment należy zapisywać przez en. Jest to wyraz pochodzący od łacińskiego fermentum, gdzie oznacza zakwas, zaczyn. En należy zapisywać w wyrazach zapożyczonych po występującej w nich spółgłosce m.
Ferment to określenie na zamieszanie i zamęt. Dawniej słowo stosowane było jako nazwa enzymu.

Przykłady poprawnej pisowni

Zasiał taki ferment swoim zachowaniem, że ludzie nie wiedzieli, co mają zrobić, dopóki nie wszedł wykładowca.
Kiedy skończył swoją wypowiedź, zapanował ferment wśród zebranych, a ich zdania były mocno podzielone.
Ferment, który wówczas powstał, ciężko było opanować nawet policji wezwanej na miejsce.


Niepoprawna pisownia

fermęt

Niepoprawna pisownia