Poprawna pisownia

nie warto

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie nie warto musimy zapisywać oddzielnie. Jest to wyrażenie, w którym występuje nieodmienny czasownik niewłaściwy warto. Zgodnie z ogólną zasadą języka polskiego, zaprzeczenie nie zawsze piszemy oddzielnie od czasownika. Reguła ta dotyczy wszystkich czasowników, również niewłaściwych, jak w przypadku nie warto.
Nie warto zazwyczaj występuje w wyrażeniach modalnych, gdzie łączy się z czasownikami odmienionymi. Wyraża brak sensu i znaczenia jakiejś czynności albo brak adekwatnej nagrody, która zostałaby otrzymana po wykonaniu danego zadania.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie warto iść dzisiaj na miasto, bo po południu ma padać deszcz, więc i tak niczego nie zwiedzimy.
Nie warto tego robić, skoro nic za to nie płacą. Ja nie zamierzam udzielać się charytatywnie.
Nie warto myśleć pesymistycznie, gdyż to tylko przyciąga nieszczęśliwe wypadki i prowadzi do depresji.


Niepoprawna pisownia

niewarto

Niepoprawna pisownia