Niepoprawna pisownia

hciwość

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chciwość

Poprawna pisownia