Niepoprawna pisownia

usmy lipiec

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ósmy lipca

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o ósmym dniu lipca, nie zaś o ósmym lipcu.


Niepoprawna pisownia

usmy lipca

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ósmy lipiec

Niepoprawna pisownia