Niepoprawna pisownia

haryzmy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

charyzmy

Poprawna pisownia