Niepoprawna pisownia

gwóść

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

gwóźdź

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

gwuźdź

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

gwuść

Niepoprawna pisownia