Niepoprawna pisownia

adresadka

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

adresatka

Poprawna pisownia