Poprawna pisownia

niespójności

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie spójności

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.

Niepoprawna pisownia

niespujności

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niezpójności

Niepoprawna pisownia