Niepoprawna pisownia

pruba

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

próba

Poprawna pisownia, znaczenie: próbą w języku polskim nazywamy między innymi sprawdzenie poprawności działania czegoś, zawartość metalu szlachetnego w stopie, którą wyraża się w promilach, ćwiczenie czegoś, co później będzie zaprezentowane przed publicznością lub też (w żargonie statystycznym) – pewną ilość ludzi bądź przedmiotów pobieraną w celu zbadania określonych cech.
We współczesnej polszczyźnie rzeczownik próba powinien być za każdym razem pisany przez ó – obecności tej samogłoski nie uzasadnia żadna reguła językowa, a zatem w tym przypadku jest to ó niewymienne.

Przykłady poprawnej pisowni

Próba wyłudzenia od staruszki kilku tysięcy złotych nie powiodła się.
Uwaga! Informujemy, że każda próba kradzieży będzie natychmiast zgłaszana na policję.
Jej próba ingerowania w wychowanie moich dzieci spaliła na panewce.


Niepoprawna pisownia

prupa

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

própa

Niepoprawna pisownia