Niepoprawna pisownia

do czekali

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

doczekali

Poprawna pisownia