Poprawna pisownia

karpia

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

karpja

Niepoprawna pisownia