Niepoprawna pisownia

gsządki

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

grządki

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

grzątki

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

grzondki

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

gżądki

Niepoprawna pisownia