Poprawna pisownia

grządka

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

gsządka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

grzątka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

grzondka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

gżądka

Niepoprawna pisownia