Poprawna pisownia

słucham

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

sucham

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

słócham

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

słóham

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

słuham

Niepoprawna pisownia