Poprawna pisownia

Gruzji

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

Gruzjii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Gruzi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Gruzii

Niepoprawna pisownia