Niepoprawna pisownia

tszpień

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

trzpień

Poprawna pisownia, znaczenie: walec lub kolec służący do osadzania czegoś, również element zamku, na który wkłada się klucz lub centralna część jakiegoś przedmiotu, inaczej: oś lub rdzeń.


Niepoprawna pisownia

tżpień

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

trzpjeń

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

czpień

Niepoprawna pisownia