Niepoprawna pisownia

grało by

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

grałoby

Poprawna pisownia