Poprawna pisownia

grabarza

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

grabaża

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

graparza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

grabasza

Niepoprawna pisownia