Poprawna pisownia

zdjęć

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zdięć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zdjenć

Niepoprawna pisownia