Niepoprawna pisownia

gómek

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

gumek

Poprawna pisownia