Poprawna pisownia

ciągłą

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

ciągłom

Niepoprawna pisownia