Niepoprawna pisownia

podjeszdżasz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

podjeżdżasz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

podjerzdżasz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

podjeżczasz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pod jeżdżasz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

potjeżdżasz

Niepoprawna pisownia