Poprawna pisownia

głupole

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

gupole

Niepoprawna pisownia