Poprawna pisownia

zamożnie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zamorznie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za możnie

Niepoprawna pisownia