Poprawna pisownia

co siódmi

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

cosiódmi

Niepoprawna pisownia