Poprawna pisownia

głucho

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

gucho

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

głuho

Niepoprawna pisownia