Poprawna pisownia

skazany

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

z kazany

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zkazany

Niepoprawna pisownia