Poprawna pisownia

plomba

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

bląba

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pląba

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

blomba

Niepoprawna pisownia