Poprawna pisownia

nacięło

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

na cieło

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na cięło

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nacieło

Niepoprawna pisownia