Poprawna pisownia

z naprzeciwka

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

z nadprzeciwka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

znaprzeciwka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z na przeciwka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

znadprzeciwka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

znad przeciwka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z nad przeciwka

Niepoprawna pisownia