Niepoprawna pisownia

gdy bym

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

gdybym

Poprawna pisownia