Zarówno w w koło jak i wkoło są poprawnymi zapisami. Należy jednak mieć świadomość, że wyrażenia te mają różne znaczenie i stosuje się je w zależności od kontekstu.

Poprawna pisownia

wkoło

Poprawna pisownia, znaczenie: wkoło jest to przyimek złożony – składa się on z dwóch przyimków: w, a także koło. Jego poprawny zapis tłumaczy zasada ortograficzna języka polskiego, która mówi, że przyimki złożone piszemy łącznie. Wkoło to inaczej wokół czegoś bądź kogoś. Oznacza, że coś znajduje się dookoła czegoś innego.

Przykłady poprawnej pisowni

Na zajęciach z wychowania fizycznego biegaliśmy wkoło boiska na czas i nie każdy wypadł dobrze.
Dzieci ganiały się wkoło stołu, aż w końcu jedno z nich złapało za obrus i wszystkie naczynia spadły na podłogę.
Kręciliśmy się wkoło, nie mogąc znaleźć wyjścia z lasu, a wszystko przez to, że Jasiek zgubił kompas.


Poprawna pisownia

w koło

Poprawna pisownia, znaczenie: w koło jest wyrażeniem przyimkowym, które składa się z przyimka w, a także rzeczownika koło. Według zasad języka polskiego wyrażenia przyimkowe zapisujemy osobno. W koło może oznaczać na przykład dookoła własnej osi, po obwodzie koła. Mówi także, że jakieś zjawisko dzieje się ciągle, ma charakter cykliczny i powtarzający się. Oznacza również: na wszystkie strony.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie zamierzam robić tego samego w koło, jak chcesz powtarzać, to teraz ty się tym zajmij.
Mówiłem im to tyle razy, ale nie chcą słuchać, robią w koło to samo. Co za uparte dzieci!
Dlaczego zamiast uczyć się na swoich błędach, to po prostu robisz to samo w koło?